top of page

INSPIRATION

คำว่า “หมี่ขิด” นำมาใช้เป็นชื่อของ “ร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่ขิด” จุดเริ่มต้นมาจาก ชื่อ “ร้านหมี่ขิด” อีกหนึ่งธุรกิจ ซึ่งทำธุรกิจเกี่ยวกับ การจำหน่าย ผ้าหมี่, ผ้าขิด, ผ้าหมี่ขิด และ สินค้าพื้นเมือง

ของ ภาคอีสาน ก่อนจะทำร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่ขิด 

โดย พื้นที่ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่ขิด สาขา 1 นั้น เปิดในบริเวณพื้นที่เดียวกัน ของ”ร้านหมี่ขิด”

จึงสอดคล้องในการตั้งชื่อร้านก๋วยเตี๋ยว

อีกหนึ่งปัจจัย คือ คำว่า “หมี่ขิด” นั้นมีความหมายไปทางที่ดีได้หลายแบบ เช่น หมายถึง ผ้าหมี่ขิดของทางภาคอีสาน

มีเอกลักษณ์ส่วนตัวที่สวยงาม ที่เกิดจากการทอระหว่าง ผ้าหมี่ และ ผ้าขิด ซึ่งกว่าจะทอออกมาได้หนึ่งผืนนั้น ต้องใช้ความปราณีตพิถีพิถันอย่างมาก เพื่อจะให้ได้ผลงานที่ดีที่สุด

ซึ่งสอดคล้องกับการทำก๋วยเตี๋ยว ของ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่ขิด ที่จะ มอบสิ่งที่ดีที่สุดให้แก่ผู้บริโภค

สิ่งนี้ จึงเป็น ที่มา ของการตั้งชื่อ “ร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่ขิด”

bottom of page