top of page

MEEKID

NOODLE CONCEPT
 

การออกแบบและการใช้วัสดุของ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่ขิด สาขา 2

ได้รับแรงบัลดาลใจมาจากช่วงปี 1800 หรือ ยุค Industrial revolution

ซึ่ง จะมี การออกแบบที่เน้น ไปทาง Industrial style

Industrial style คือ การออกแบบโดยเน้นโครงสร้างอาคารและงานระบบ ใช้วัสดุจำพวกเหล็กโลหะ วางปิดด้วยแผ่นไม้เก่า ผนังก่ออิฐโชว์ลาย และดวงไฟสีส้ม ซึ่ง

กลิ่นอาย และ โทนบรรยากาศ จะไปในทาง ความดิบ ดุ และ เน้นการตกแต่ง

เท่าที่จำเป็น

CONCEPT

INDUSTRIAL REVOLUTION

การตกแต่งภายใน จะหยิบ โครงสร้างเรือสำรวจ ใน สมัยยุค Industrial revolution มาสร้างบรรยากาศ

ในการออกแบบ โดย เน้นเครื่องจักรกล เหล็ก และ ไม้

ที่ให้กลิ่นอายในเรื่องความดุ และ ดิบ

การเลือก “เรือ” มาผสมผสานกับ Industrial style เพื่อจะสื่อ ถึงเมนูอาหาร ของทางร้าน ว่าเป็น “ก๋วยเตี๋ยวเรือ” แต่ เรือที่นำมาใช้ในการออกแบบ คือ “เรือสำรวจ” ในสมัย Industrial Revolution เพื่อสื่อว่า ก๋วยเตี๋ยวเรือ ของ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่ขิด เป็นก๋วยเตี๋ยวเรือยุคใหม่ และ มีเอกลักษณ์เฉพาะ ที่แตกต่างจากก๋วยเตี๋ยวเรือแบบเดิม ก็เปรียบเสมือนกับ เรือสำรวจที่ออกไปหาโลกใหม่ๆ และ สิ่งใหม่ๆ หรือ ยุค Industrial Revolution มีการเปลี่ยนแปลงจากสิ่งเดิม ไปสู่สิ่งใหม่

การเลือก "เรือ"

เมนูก๋วยเตี๋ยวเรือ ของ ร้านก๋วยเตี๋ยวหมี่ขิด ที่มีการปรุงรสชาติก๋วยเตี๋ยวไปในทางที่เผ็ด น้ำซุปที่นัวและเข้มข้น ซึ่งสอดคล้องกับ ความดุ และ ดิบ ของบรรยากาศทางร้าน และ วัตถุดิบที่ใส่ลงไปในชามก๋วยเตี๋ยวหนึ่งชาม จะเน้นไม่กี่อย่าง แต่เมื่อทานร่วมกันแล้ว จะได้รับความอร่อยที่ลงตัวพอดี ซึ่งสอดคล้องกับ Industrial style ที่ เน้นการตกแต่งเท่าที่จำเป็น แต่โดยรวมออกมาแล้วดูดี

bottom of page